לראשונה: רישיון חיפוש נפט וגז כחול לבן ניתן למפעיל הודי

לאחרונה העניק משרד האנרגיה רישיון לחיפוש נפט וגז טבעי בשטחי המים הכלכליים של מדינת ישראל לשחקן בינלאומי חדש: קונסורציום של חברות הודיות (ביניהן חברות IOL, BPRL, IOCL ו-ONGC), אשר יוכל לחפש מקורות אנרגיה כחול לבן אל מול חופיה של ישראל.

רישיון החיפוש שהעניק משרד האנרגיה לקונסורציום החברות ההודיות ניתן לתקופה בת שלוש שנים. לאחר סיום התקופה הזו ניתן יהיה להאריך את תקופת הרישיון בשלוש שנים נוספות, וזו בהנחה שבעלי הקונסורציום יבצעו את תכנית העבודה המוסכמת ויתחייבו לבצע גם קידוח בתקופת ההארכה.

על מנת לקבל את רישיון החיפוש, נתבקש הקונסורציום להוכיח את יכולתו הכלכלית, המתבטאת בנכסים שמסתכמים בלפחות 400 מיליוני דולרים וכן הון עצמי של לפחות 100 מיליוני דולרים. בנוסף נדרש הקונסורציום להוכיח את יכולתו המקצועית בתחום של חיפוש והפקת גז טבעי ונפט בים, במטרה להבטיח שאכן יממש את רישיון החיפוש שניתן לו על ידי משרד האנרגיה.

צעד קטן להודים, צעד גדול למשק האנרגיה הישראלי

 

כניסתם של ההודים לחיפושי הנפט והגז היא ראשונה מסוגה, ואמורה להוביל למציאתם של מאגרי נפט ו/או גז חדשים יחד עם אפשרות לייצא למדינות אחרות. זאת ועוד, לדברי שר האנרגיה, יובל שטייניץ, שבירך על המהלך, אחת מן המשמעויות שלו היא שלראשונה הוסדרו אופני מתן רישיונות חיפוש הנפט והגז במים הכלכליים של ישראל וכן תנאי הסף לקבלתם. שטייניץ גם הוסיף ואמר כי במהלך שנת 2018 יוסיף משרד האנרגיה ויבצע פעולות לעידוד חברות בינלאומיות נוספות להגיע לאיזור ולהשקיע בארץ.

איגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז בישראל בירך גם הוא על המהלך ומסר כי מדובר בצעד חשוב להמשך פיתוחו של משק האנרגיה הישראלי. זאת משום שכניסת המפעיל הבינלאומי החדש לתחום החיפוש של נפט וגז בשטחה הימי הכלכלי של מדינת ישראל היא עדות משמעותית הן לפוטנציאל העצום הקיים בו והן לחיזוקם של היחסים המדיניים והמסחריים בין שתי המדינות.