מאגרי כריש תנין

כריש ותנין הם שמותיהם של שני מאגרי גז טבעי אשר התגלו בצפון המים הכלכליים של ישראל:
מאגר תנין התגלה בשנת 2011 צפונית מזרחית למאגר לווייתן,
והיקף הגז הטבעי שהוא מכיל נחשב לשלישי בגודלו שהתגלה בשטח מדינת ישראל.
 ומאגר כריש התגלה בשנת 2013 צפונית מזרחית למאגר תמר ונחשב לחמישי בגודלו במדינה.

בסך הכל מוערך כי מאגרי כריש תנין מכילים בין 60 ל-70 מיליארד מ"ק של גז טבעי, ועלויות הפיתוח,
הקידוח וההולכה שלהם צפויה להיות פחותה לעומת העלויות המקבילות של מאגרי תמר ולווייתן
 בשל הקרבה הפיזית היחסית בין המאגרים, שתאפשר למאגרי כריש ותנין להשתמש בתשתיות הקיימות של תמר ולווייתן.

המכירה לאנרג'יאן היוונית

בתחילה, בעלות הזכויות בשדות כריש ותנין היו דלק קידוחים ונובל אנרג'י. בשנת 2015 מכרה נובל אנרג'י את חלקה בשותפות לדלק קידוחים, אולם על פי מתווה הגז שאושר על ידי ממשלת ישראל ובג"ץ, על השותפות בזכיונות כריש ותנין למכור את השדות לגורם אחר על מנת לפרק את מונופול הגז ולאפשר כניסה של שחקנים נוספים למשק הגז הישראל, ובכך לתרום להגברת התחרות, הגדלת הביטחון האנרגטי ותמיכה ביכולת של מאגרי הגז הטבעי בשטח ישראל להחליף את השימוש בסוגי דלקים אחרים, מזהמים ויקרים יותר.

לפיכך, בשנת 2016 מכרה חברת דלק קידוחים את מאגרי כריש ותנין בסכום של 150 מיליון ש"ח לחברה יוונית, אנרג'יאן, העוסקת בחיפוש נפט וגז טבעי במקומות שונים בעולם, ביניהם במערב יוון ובצפון הים האגאי. עסקת המכירה אושרה על ידי מועצת הנפט ומשרד התשתיות והאנרגיה, וחברת אנרג'יאן הודיעה על כוונתה לבצע תהליכי פיתוח שעלותם למעלה ממיליארד דולרים על מנת להתחיל להזרים גז באופן מסחרי מן השדות הללו כבר בתחילת שנת 2020.

מאגרים נוספים

מאגר תמר הוא מאגר גז טבעי השוכן במים הכלכליים של ישראל, ואשר נכון להיום מספק את מלוא תצרוכת הגז הטבעי לשימוש מקומי על ידי חברת החשמל ומפעלים נוספים.

מאגר לווייתן הוא מאגר הגז הטבעי הגדול ביותר שנתגלה בישראל, ופיתוחו צפוי להעניק למדינה ביטחון אנרגטי, הכנסות מתמלוגים וממיסים וחיזוק המעמד הגיאו-פוליטי בעולם.

ים תטיס הוא שמו של פרוייקט חיפוש נפט וגז טבעי במי הים התיכון בתחום מדינת ישראל, ובמסגרתו התגלו מאגרי הגז הטבעי הראשונים שנכנסו לשימוש ישראלי.