דלק קידוחים

חברת דלק קידוחים הינה שותפות מוגבלת ישראלית העוסקת בחיפוש מאגרי נפט וגז,
פיתוחם, הפקה ומכירת גז טבעי.

בעלת השליטה בדלק קידוחים היא חברת דלק אנרגיה, מקבוצת דלק הנמצאת בבעלות איש העסקים 
הישראלי יצחק תשובה, וכיום היא נסחרת במדד תל אביב 35.

רקע היסטורי

דרכה של דלק קידוחים החלה בשנת 1993, עת הוקמה על ידי חברת דלק מערכות אנרגיה, בשיתוף עם חברת אבנר חיפושי נפט בע"מ (שנוסדה בשנת 1991).

בשנת 1998 נרכשה הקבוצה על ידי יצחק תשובה, ובמקביל להחלטת ממשלת ישראל להוציא מידי המדינה את ניהול חיפוש הנפט והגז הטבעי בגבולותיה, החלה דלק קידוחים לחפש נפט וגז במים הטריטוריאליים של ישראל יחד עם אבנר חיפושי נפט וחברת נובל אנרג'י האמריקאית.

בשנת 1999 הובילה דלק קידוחים את גילויים של שני מאגרי גז בעלי פוטנציאל כלכלי מול חופי המדינה: מאגר נועה ומאגר מרי B. בשנת 2004 החלה הפקתו והזרמתו של הגז הטבעי מן המאגרים הללו אל חברת החשמל וחברות מקומיות נוספות, ובכך החלה מהפכת הגז הטבעי וחל שינוי משמעותי במשק האנרגיה בישראל.

פרוייקטים במזרח התיכון

בשנים הבאות המשיכה דלק קידוחים בחיפושי גז טבעי במים הטריטוריאליים של ישראל, ובעקבות פעולותיה התגלו מאגרים נוספים: דלית (2004), תמר (2009), לווייתן (2010), פינקלס (2011), תנין (2013), כריש (2013) ועוד.

במקביל למאמצי חיפוש הנפט והגז מול חופי ישראל, הייתה דלק קידוחים שותפה בחיפוש נפט וגז טבעי גם במים הטריטוריאליים של קפריסין. 
 החיפושים העלו פרי, ובשנת 2011 התגלה מאגר אפרודיטה אשר אמור לספק את כלל צרכי המשק בקפריסין.

בשנת 2014 חתמו שותפויות הגז, וביניהן דלק קידוחים, על מספר מזכרי הבנות שעסקו בייצוא גז טבעי כחול לבן למדינות שכנות, ביניהן ירדן ומצרים. באותה שנה מכרו דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט את מאגרי כריש ותנין לחברה יוונית.

בשנת 2017 קיבלה דלק קידוחים החלטת השקעה במאגר לווייתן, ובמקביל החלה לייצא גז טבעי לירדן ממאגר תמר.

בעלי עניין נוספים

נובל אנרג'י נוסדה בשנת 1932 בארה"ב והחלה לפעול בתחום חיפוש הנפט הגולמי והגז הטבעי. כיום היא חברה עצמאית הפועלת בכל העולם – וגם בישראל.

האיגוד פועל לקדם את מהפכת הגז הטבעי במדינת ישראל ולעודד את פעילויות החיפוש והפיתוח בארץ. בין החברות בו ניתן למנות את שותפויות האנרגיה המרכזיות בישראל.

רציו חיפושי נפט נוסדה בשנת 1992 על ידי מר ישעיהו לנדאו כשותפות מוגבלת שמטרתה לחפש ולהפיק בישראל נפט וגז טבעי.  כיום היא אחת מן השחקנים המרכזיים בשוק האנרגיה בישראל.