מאגר לווייתן

מאגר לווייתן הוא שדה גז טבעי השוכן בים התיכון, בתחום המים הטריטוריאליים של ישראל,
כ-130 קילומטרים ממערב לחיפה (וממערב למאגר תמר) ובעומק של כ-1,500 מטרים מתחת לפני הים.
 המאגר התגלה בסוף שנת 2010, והינו אחת מן התגליות הגדולות ביותר בעולם של גז טבעי במים עמוקים. 

הערכות המומחים עומדות על היקף של 621 מיליארד מ"ק של גז טבעי, בנוסף ל-40 מיליון חביות של קונדנסט (גז טבעי מעובה),
מה שהופך את לווייתן להבטחה גדולה עבור משק האנרגיה בישראל ולמנוע צמיחה כלכלי משמעותי עבור המדינה ואזרחיה.

פיתוח המאגר

השותפות במאגר הן חברות נובל אנרג'י, דלק קידוחים, אבנר חיפושי נפט ורציו. עקב המגבלות המוטלות עליהן על פי חוק ההגבלים העסקיים גובש על ידי ממשלת ישראל מתווה שנועד לתת הקלות מסוימות למשקיעים בו על מנת לפתח במהירות את שדה הקידוח לווייתן. מתווה הגז הראשוני שאושר על ידי הממשלה נדחה על ידי בג"ץ, ולאחר מספר שינויים, על אף התנגדות של גורמים מסוימים בציבור, הוא אושר בבג"ץ.

בתחילת 2017 הודיעו השותפות על קבלת החלטת השקעה לפיתוחו של המאגר. עד סוף שנת 2019 הוא צפוי להזרים גז למדינת ישראל בהיקף של כ-12 מיליארד מ"ק בשנה.

פיתוחו, שנכון לכתיבת שורות אלה נמצא בעיצומו וטרם הושלם, צפוי להעניק לישראל ביטחון אנרגטי,
הכנסות של מיליארדי שקלים מתמלוגים וממיסים, אפשרות ייצוא גז למדינות אחרות וחיזוק המעמד הגיאו-פוליטי בעולם.

צרכני הגז

פיתוחו של מאגר לווייתן צפוי להגדיל באופן משמעותי את יכולת אספקת הגז למדינת ישראל, תוך ביסוס ביטחון אנרגטי שלא קיים כל עוד המדינה מסתמכת על מאגר תמר, היחיד שפעיל כיום. ברגע שמאגר לווייתן יתחיל להזרים גז למדינה, היקפו של הגז הטבעי יוכפל. כך ניתן יהיה להגדיל את היקף ייצר החשמל על בסיס גז טבעי ולהרחיב את מעגל הצרכנים שנהנים מן הגז מעבר למפעלים ויצרני חשמל.

בנוסף, הואיל ותחזיות הביקוש במשק האנרגיה הישראלי לבדו אינן כדאיות מבחינה מסחרית, פיתוח מאגר לווייתן מחייב כי ניתן יהיה למכור את הגז הטבעי שיופק ממנו גם לשווקים אחרים. לפיכך נחתמו הסכמי ייצוא גז טבעי עם מצרים ועם ירדן, והשותפות שמחזיקות בזכויות על מאגר לווייתן נמצאות במו"מ לגבי ייצוא הגז גם למדינות נוספות.

מאגרים נוספים

מאגר תמר הוא מאגר גז טבעי השוכן במים הכלכליים של ישראל, ואשר נכון להיום מספק את מלוא תצרוכת הגז הטבעי לשימוש מקומי על ידי חברת החשמל ומפעלים נוספים.

כריש ותנין הם מאגרי גז טבעי שנתגלו בצפון המים הכלכליים של ישראל, שעל פי מתווה הגז שאושר על ידי הממשלה ובג"ץ חויבו בעלי הזכיונות בהם למכור אותם לגורם חיצוני.

ים תטיס הוא שמו של פרוייקט חיפוש נפט וגז טבעי במי הים התיכון בתחום מדינת ישראל, ובמסגרתו התגלו מאגרי הגז הטבעי הראשונים שנכנסו לשימוש ישראלי.