מאגרי הגז

החל מתחילת המאה ה-21 התגלו במים הכלכליים של ישראל מספר מאגרי גז טבעי.
מאגרים אלה נמצאים בים התיכון, ממערב לחופי המדינה, חלקם קטנים והכמות שבהם זניחה ולא כלכלית, אולם חלקם מאגרי ענק בעלי פוטנציאל מסחרי אשר כבר נמצאים בשימוש של חברת החשמל ומפעלי תעשיה שונים.

גז טבעי כחול לבן טומן בחובו שלל יתרונות משמעותיות, החל בצמצום זיהום הסביבה, המשך בחיזוק העצמאות האנרגטית של המדינה,
ועד לשיפור משמעותי בכלכלה, להכנסות בגובה עשרות מיליארדי שקלים לקופת המדינה ממיסי חברות ומתמלוגים ושיפור
מעמדה הגיאו-פוליטי של ישראל בעולם.

בעמודים הבאים תוכלו להכיר את מאגרי הגז הטבעי של מדינת ישראל.

מאגר תמר הוא מאגר גז טבעי השוכן במים הכלכליים של ישראל, ואשר נכון להיום מספק את מלוא תצרוכת הגז הטבעי לשימוש מקומי על ידי חברת החשמל ומפעלים נוספים.

מאגר לווייתן הוא מאגר הגז הטבעי הגדול ביותר שנתגלה בישראל, ופיתוחו צפוי להעניק למדינה ביטחון אנרגטי, הכנסות מתמלוגים וממיסים וחיזוק המעמד הגיאו-פוליטי בעולם.

כריש ותנין הם מאגרי גז טבעי שנתגלו בצפון המים הכלכליים של ישראל, שעל פי מתווה הגז שאושר על ידי הממשלה ובג"ץ חויבו בעלי הזכיונות בהם למכור אותם לגורם חיצוני.

ים תטיס הוא שמו של פרוייקט חיפוש נפט וגז טבעי במי הים התיכון בתחום מדינת ישראל, ובמסגרתו התגלו מאגרי הגז הטבעי הראשונים שנכנסו לשימוש ישראלי.