אלון חיפושי גז טבעי בע''מ

ALON NATURAL GAS EXPLORATION LTD

אלון גז היא חברה לחיפוש והפקה של גז טבעי בישראל,
 ממובילת מהפכת תדלוק כלי רכב בגפ"מ ומחזיקה בבעלות חלקית על מאגר תמר להפקת ואספקת
גז טבעי כחול לבן לישראל.

אודות החברה

אלון חיפושי גז טבעי בע"מ, או אלון גז, היא חברה לחיפוש והפקה של גז טבעי בישראל. החברה משתייכת לקבוצת אלון, והוקמה בשנת 2010 עת התפצלה מחברת דור אלון על מנת להתמקד בפעילותה בתחום הגז. במסגרת הפיצול קיבלה אלון גז 95% מזכויותיה של דור אלון בשותפות אשר עוסקת בחיפושי גז, ויתר המניות חולקו לבעלי מניות חברת האם.

אלון גז הובילה את מהפכת התדלוק בגז פחמימני מעובה (גפ"מ) בישראל, ופתחה תחנות לתדלוק בגז בפריסה ארצית. בהמשך נכנסה אלון גז אל תחום ייצור הגז הפרטי, כאשר חתמה על הסכמים לאספקת גז עם מפעלי תעשייה כגון מפעל "סוגת" בקריית גת, מפעל "נגב" בירוחם ועוד.

בין פעילויותיה של אלון גז בתחום האנרגיה בימים אלה ניתן למנות שותפות בחיפוש גז במספר איזורים מול חופי ישראל, שותפות בהקמתה של מערכת איזורית לגז טבעי בבולגריה, פריסה של מערכות לאספקת גז לכלי רכב בכבישי ישראל ועוד.

כיום אלון גז מחזיקה בארבעה אחוזים מן הזכויות בפרוייקט הגז הטבעי תמר והיא נסחרת בשווי של למעלה מ-1.1 מיליארד ש"ח.

בעלי עניין נוספים

האיגוד פועל לקדם את מהפכת הגז הטבעי במדינת ישראל ולעודד את פעילויות החיפוש והפיתוח בארץ. בין החברות בו ניתן למנות את שותפויות האנרגיה המרכזיות בישראל.

חברת ישראמקו (ובשמה המלא "ישראמקו נגב 2") היא שותפות מוגבלת הפועלת לחיפוש נפט וגז טבעי ולהפקתם בישראל. ישראמקו היא אחת מן הבעלים של מאגר הגז הטבעי "תמר".

אנרג'יאן נפט וגז היא חברה יוונית הפועלת בתחום החיפוש וההפקה של נפט ושל גז טבעי. החברה פועלת בכל העולם אולם מתמקדת בעיקר באיזור המזרחי של הים התיכון.