מאגר ים תטיס

ים תטיס הוא שמו של פרוייקט חיפוש נפט וגז טבעי במי הים התיכון,  אשר הניע מהפכה
 בשוק האנרגיה בישראל. במסגרתו פרוייקט ים תטיס פותחו התגליות
הראשונות של גז טבעי – מאגר נועה (שהתגלה ב1999) ומאגר מרי (שהתגלה ב2000).

בעקבותיו נולד מהלך לאומי לפיתוח תשתיות שיאפשרו קידוח,
 הפקה והולכת גז טבעי לישראל על מנת להסב תחנות כוח לייצור חשמל על בסיס גז טבעי במקום פחם.
השותפות בפרוייקט ים תטיס הן החברות דלק קידוחים, אבנר חיפושי נפט, נובל אנרג'י וקבוצת דלק.

לראשונה בישראל: גז טבעי כחול לבן

פרוייקט ים תטיס מהווה אבן דרך בהיסטוריה של מדינת ישראל, שכן הוא איפשר, לראשונה, ייצור חשמל מקומי נקי וזול. בנוסף, גילויו סלל את הדרך לגילויי מאגרי גז טבעי נוספים במים הכלכליים של ישראל, העתידיים להעניק לישראל עצמאות אנרגטית. כיום, רוב משאבי הגז במאגרי ים תטיס כבר מוצו והתכלו, אולם מערכת התשתיות שפותחה עבורו ממשיכה לשמש את התעשייה המקומית.

לאחר גילוי המאגר וקבלת החלטת ההשקעה בפרוייקט הקידוח וההולכה החל פיתוחן של בארות קידוח, פלטפורמה ימית ומתקן קבלה סמוך לנמל אשדוד. בתחילת שנת 2004 החלו מאגרי ים תטיס להזרים גז טבעי למדינת ישראל. גז זה שימש את חברת החשמל, אשר הסבה את כל יחידות הייצור של תחנת הכוח באשדוד להפעלה על ידי גז טבעי במקום פחם. כמו כן סופק גז טבעי למפעלים נוספים, בהם תחנות כוח פרטיות, מפעלי כימיקלים לישראל, בז"ן ועוד.

הפקת הגז

בתחילה סיפקו מאגרי נועה ומרי כ-60% מצריכת הגז הטבעי בישראל, לצד גז טבעי שיובא ממצרים. בשנת 2011 הייבוא ממצרים החל להתערער עד שהופסק לחלוטין בשנת 2012, ובעקבות כך עברו המאגרים הישראליים לספק את כל הגז לישראל. כתוצאה מכך המאגרים מוצו בקצב מהיר יותר מן המצופה, עד שהתכלו.

בסך הכל הפיקו מאגרי ים תטיס כ-25 מיליארד מ"ק גז טבעי, כמות שוות ערך לשלוש שנות צריכת גז על ידי המשק הישראלי. בסך הכל חסך הגז של ים תטיס 28 מיליארד שקלים למשק הישראלי, ובנוסף תרום לצמצום משמעותי בזיהום הסביבה הודות לשימוש הפוחת בדלקים מזהמים.

מאגרים נוספים

מאגר תמר הוא מאגר גז טבעי השוכן במים הכלכליים של ישראל, ואשר נכון להיום מספק את מלוא תצרוכת הגז הטבעי לשימוש מקומי על ידי חברת החשמל ומפעלים נוספים.

מאגר לווייתן הוא מאגר הגז הטבעי הגדול ביותר שנתגלה בישראל, ופיתוחו צפוי להעניק למדינה ביטחון אנרגטי, הכנסות מתמלוגים וממיסים וחיזוק המעמד הגיאו-פוליטי בעולם.

כריש ותנין הם מאגרי גז טבעי שנתגלו בצפון המים הכלכליים של ישראל, שעל פי מתווה הגז שאושר על ידי הממשלה ובג"ץ חויבו בעלי הזכיונות בהם למכור אותם לגורם חיצוני.