מאגר תמר

מאגר תמר הינו שדה גז טבעי השוכן בים התיכון, כ-90 קילומטרים ממערב לחיפה ובעומק של כ-1,700 מ' מתחת לפני הים. זהו לא שדה הגז הראשון בעל פוטנציאל כלכלי שהתגלה בישראל, אולם נכון לשעת כתיבת שורות אלה תמר הוא מאגר הגז הטבעי הפעיל היחיד, כשהוא מזרים גז טבעי בהיקף של 10 מיליארד מ"ק בשנה.

מוערך כי כמות הגז הכוללת אשר ניתן להפיק מן המאגר מגיעה ל-307 מיליארד מ"ק, המורכבת מ-281 מיליארד מ"ק הנמצאים במאגר תמר עצמו ועוד 26 מיליארד מ"ק במאגר סמוך, "תמר דרום-מערב", השוכן גם הוא בתוך שטח הרישיון של מאגר תמר. שמו של המאגר ניתן לו על ידי הגיאולוג הישראלי יוסי לנגוצקי, יוזם קידוחי הגז בשטח הים התיכון, על שם נכדתו הבכורה.

החיפוש והתגלית

בשנת 1999 ניתן היתר לחיפוש נפט וגז לחברת בריטיש פטרוליום, תאגיד חיפוש נפט וגז טבעי בריטי, לאחר שמודל חיפוש שאיפיין הגיאולוג יוסי לנגוצקי העריך כי יתכן שבאיזור בים התיכון המכונה "מלכודת קמר" כלוא גז טבעי. לאורך השנים נערכו מספר שינויים במבנה החברות שהחזיקו ברישיונות החיפוש במיזם, בעוד חברת בריטיש פטרוליום מנהלת מו"מ עם חברת החשמל בעניין אספקת גז מן המאגר אם אכן יימצא בו גז טבעי בעל פוטנציאל כלכלי.

לאחר שהמו"מ עלה על שרטון, בריטיש פטרוליום נטשה את המיזם. בין השנים 2004 עד 2006 הצטרפו אליו שותפות אחרות, בהן דלק קידוחים ונובל אנרג'י, ובשנת 2009 התגלה שדה הגז תמר.

הפקת הגז

לאחר חתימת הסכם של השותפות הנוכחיות במאגר תמר עם חברת החשמל, ובעקבות פיתוח מואץ של תשתיות להפקה והולכה של הגז הטבעי ממאגר תמר לישראל, הזרמת הגז החלה בסוף מרץ 2013. בנוסף לחברת החשמל, המשתמשת בגז כדלק חלופי לנפט וסולר, נהנים מן הגז הטבעי גם מפעלי תעשייה כגון נייר חדרה, נשר מפעלי מלט ומכתשים.

כיום צינור יחיד מחבר בין מאגר תמר לבין תחנת הקבלה באשדוד, ומאגר תמר למעשה מספק לבדו את כל הגז הטבעי למדינת ישראל (עד שיושלם פיתוח מאגר לווייתן). בנוסף, חלק מן הגז נמכר לקוריאה הדרומית, לאירופה, לירדן ולמצרים.

מאגרים נוספים

כריש ותנין הם מאגרי גז טבעי שנתגלו בצפון המים הכלכליים של ישראל, שעל פי מתווה הגז שאושר על ידי הממשלה ובג"ץ חויבו בעלי הזכיונות בהם למכור אותם לגורם חיצוני.

מאגר לווייתן הוא מאגר הגז הטבעי הגדול ביותר שנתגלה בישראל, ופיתוחו צפוי להעניק למדינה ביטחון אנרגטי, הכנסות מתמלוגים וממיסים וחיזוק המעמד הגיאו-פוליטי בעולם.

ים תטיס הוא שמו של פרוייקט חיפוש נפט וגז טבעי במי הים התיכון בתחום מדינת ישראל, ובמסגרתו התגלו מאגרי הגז הטבעי הראשונים שנכנסו לשימוש ישראלי.