יצחק תשובה מעוניין להקים מפעל בנגב שיפעל על אנרגיית גז

יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק, נמצא בתהליכים מתקדמים לבחינת הקמת מפעל אלומיניום ותחנת כוח בנגב בהשקעה שצפויה להסתכם ב- 4 מיליארד דולר. ההערכה היא כי מפעל האלומיניום צפוי לייצר קרוב למיליון טונות אלומיניום בשנה.
לצורך הייצור במפעל תידרש אספקה של 1,600 מגה וואט. באחוזים, מדובר על כ- 10% עד 15% מביקוש החשמל בארץ. מכאן הנחיצות בהקמת תחנת כוח צמודה למפעל, שעלותה מוערכת במעל 1.5 מיליארד דולר. תחנת הכוח תופעל באמצעות גז טבעי ממאגרי הגז תמר וליוויתן, שבבעלות נובל אנרג'י וקבוצת דלק. הביקוש לתצרוכת הגז הטבעי עשויה להגיע לכ- 2 BCM גז, שהיא למעשה 20% מהביקוש שיש כיום לגז טבעי בארץ.

מימון המיזם

עלותו הכוללת של המיזם עשויה להסתכם בכ- 5.5 מיליארד דולר. ככל הנראה, לאחר קבלת החלטה סופית, צפוי יצחק תשובה לממן את עלות הקמת המפעלים בעזרת הכנסת שותף אסטרטגי והלוואות מבנקים זרים.
מגעים עם שותף אסטרטגי מתנהלים כבר בימים אלה, ובקרוב צפוי להגיע שותף פוטנציאלי מסין להיוועד עם תשובה על פרטי הסכם השותפות.

משרד הכלכלה נתן את ברכת הדרך

מפעל האלומיניום ותחנת הכוח צפויים לספק 1,500 מקומות עבודה באזור ששיעורי האבטלה בו הם מהגבוהים בארץ, ועל כך מברכים בראש ובראשונה נציגי משרד הכלכלה. האהדה הגדולה שמפגין משרד הכלכלה למיזם נובעת בנוסף מכך שהוא צפוי להגדיל את היקף היצוא ב- 2 מיליארד דולר.
במגעים שבין תשובה לשר הכלכלה, אלי כהן, גיבשו הסכמה עקרונית של המשרד לקדם את הקצאת הקרקע ללא צורך במכרז. כהן אף מסר בתקשורת, כי ההסכמה שנעשתה במיזם זה תתקיים לגבי כל מיזם נוסף באזור הדרום, שנמצא בעדיפות לאומית ויעמוד בקריטריונים של המשרד.
הטענה כי המהלך של תשובה להקמת המפעל ותחנת הכוח נובע בשל החשש מהצלחת שיווק הגז זכתה לביטול חד משמעי של מקורביו, שהסבירו כי המניע המרכזי הוא רצונו של תשובה לתרום למשק, ולא מעבר לכך.

כתיבת תגובה