חברת נובל אנרג'י מצמצמת את היקף אחזקתה במאגר תמר

בעוד עולים סימני שאלה רבים בנוגע לתמונת ההכנסות הצפויות ממאגר תמר בעקבות צמצום אחזקתה של חברת נובל אנרג'י, בזירה היוונית מסתמנות הכרזות ידועות על סגירה של מימון פיננסי בין חברת נובל אנרג'י וארבעה בנקים.
החברה האמריקאית לחיפוש ולהפקת נפט וגז טבעי, נובל אנרג'י, עתידה במהלך חודש אפריל לצמצם את היקף אחזקתה במאגר תמר. השינוי הצפוי הוא הפחתה של האחזקה מ- 36% להיקף אחזקה של 25% בלבד.
ניסיונותיהם של מומחים בתחום ושל משקיעים במאגר תמר להעריך את הרווח הצפוי להם מהמאגר בעתיד העלו חרס עד כה. הסיבה לכך נעוצה במידע השונה שסיפקו שלושת שותפויות הגז, ישראמקו, אבנר חיפושי נפט ודלק קידוחים, בדבר הפחתת תעריף הגז לחברת החשמל בישראל, כאשר לכל אחת מהתחזיות תהיה השפעה שונה על היקף ההכנסות של כל אחת מהן ושל המאגר עצמו.
כזכור, חברת החשמל והשותפות במאגר תמר חתמו על הסכם לאספקת גז טבעי במרץ 2012 למשך 15 שנה. היקף ההסכם מוערך בכ- 14 מיליארד דולר, ועד 23 מיליארד דולר. המועד למכירת הגז לחברת החשמל צפוי להתממש החל משנת 2021.

נחתם הסכם מימון פיננסי בין חברת נובל אנרג'י וארבעה בנקים

לאחרונה השלימה חברת נובל אנרג'י היוונית את הסגירה הפיננסית למימון לצורך פיתוח שדות הגז תנין וכריש. פיתוח שדות הגז, החל מסוף שנת 2020, צפוי להוות תחרות למאגרים תמר וליוויתן.
עסקת המימון, בהיקף של 1.275 מיליארד דולר, נחתמה מול ארבעה בנקים; בנק נטיקסיס אחראי על גיבוי פיננסי לצורך הבדיקות הטכניות של המאגרים ועל מתווה הפיתוח; מורגן סטנלי אחראי על הלוואות, אישורים והצד הלוגיסטי; סוסיטה ז'נרל אחראי על פעילות מחוץ לגבולות ישראל; ההסכם הרביעי נחתם מול בנק מקומי, בנק הפועלים.
לאור ההכרזה על סגירת המימון הפיננסית של חברת נובל אנרג'י, מערכים כי מועד תחילת פעילות המאגרים כריש ותנין תחל בסוף 2020 ועד לתחילת 2021. בכל מקרה, ההכרזה על מועד הפתיחה הסופי תצא בימים הקרובים.

נובל אנרג'י זוקפת לזכותה נקודת פתיחה מצוינת, כאשר הזמנת הציוד ופיתוח שדות הגז בוצעו בתקופה שבה הביקוש לציוד קידוחים היה נמוך באופן יחסי, ולכן זכתה למחירים טובים. עובדה זו תאפשר לה למכור את הגז במחיר נמוך יחסית. ההערכה היא כי תעריף הגז של חברת נובל אנרג'י יהיה כ- 4.2 דולר ליחידת חום.

כתיבת תגובה