הסכמות חדשות בין נובל אנרג'י ובין איגוד השרון בנוגע למאגר הגז לווייתן

האם הצוות המשותף שיורכב מנציגי חברת נובל אנרג'י האמריקאית ומנציגי איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון-כרמל יעמוד בהבטחות שלשמו הוא יוקם – שמירה על בריאות הציבור? ימים יגידו.
ההצעה להקים צוות משותף הגיעה לאחר סערה שהתעוררה בעקבות האישור להקמת אסדת הגז לווייתן במרחק קצר מחוף דור. פעילים וארגוני איכות הסביבה טענו כי יש חשש גדול לפגיעה באיכות חייהם של התושבים בסביבה. לטענתם התלוותה גם עתירה לבג"צ, שדרשה בירור בנוגע לקבלת ההחלטות בטענה שנעשתה בצורה של מחטף.

מטהרים את האווירה

סדרת הפגישות שהתקיימו בין נציגי חברת נובל אנרג'י ובין יעקב אדרי, יו"ר איגור ערים לאיכות הסביבה שרון כרמל, והמנכ"ל ניר סהר נועדו לפתוח את הדיון בנוגע לאסדת הגז לווייתן, ולייצר שקיפות עבור התושבים על מה שמסתתר מאחורי תוכניות האסדה. נציגי חברת נובל אנרג'י הציגו את מתווה התוכניות, נתונים על היתרי הפליטה של האסדה, וכן את הדרכים שיש בכוונתם לנקוט על מנת לשמור על רמות פליטה מינימליות.

עכשיו נשאלות מספר שאלות – עד כמה בפועל יצליחו ליישם את התוכניות? ומה יקרה אם החברה לא תצליח לעמוד בסטנדרטים שהובטחו לשמירה על בריאותו של הציבור?
האם מדובר בתהליך שנועד לטהר את האוויר או שמא רק על מנת לטהר את האווירה?

אבן המחלוקת

כזכור, יצאו המתנגדים כנגד אישור להקמת מערכת הולכת לחומר הקונדנסט, שהינו למעשה תוצר לוואי מהפקת הגז ואחסונו בסמוך למושבה יוקנעם.
החשש שהעלו המתנגדים היה ששינועו ואחסונו מסוכן לציבור בשל לחץ אדים גבוה שהופך אותו לנדיף במיוחד.
יו"ר האיגוד יעקב אדרי סבור לאחר סבב השיחות כי היתרונות שיש לשימוש בגז הטבעי גדולים היום ביחס לחסרונות שנובעים מיצירת אנרגיה באמצעות תחנות הכוח הקיימות. יחד עם זאת הוא הדגיש שיש בכוונתו להמשיך ולעקוב אחר תהליכי יצור הגז, כשבראש מעיניו תישאר איכות חייהם של התושבים בסביבה.

כתיבת תגובה