חברת נובל אנרג'י מצמצמת את היקף אחזקתה במאגר תמר

אסדת גז וספינה בלב ים

בעוד עולים סימני שאלה רבים בנוגע לתמונת ההכנסות הצפויות ממאגר תמר בעקבות צמצום אחזקתה של חברת נובל אנרג'י, בזירה היוונית מסתמנות הכרזות ידועות על סגירה של מימון פיננסי בין חברת נובל אנרג'י וארבעה בנקים.
החברה האמריקאית לחיפוש ולהפקת נפט וגז טבעי, נובל אנרג'י, עתידה במהלך חודש אפריל לצמצם את היקף אחזקתה במאגר תמר. השינוי הצפוי הוא הפחתה של האחזקה מ- 36% להיקף אחזקה של 25% בלבד.
ניסיונותיהם של מומחים בתחום ושל משקיעים במאגר תמר להעריך את הרווח הצפוי להם מהמאגר בעתיד העלו חרס עד כה. הסיבה לכך נעוצה במידע השונה שסיפקו שלושת שותפויות הגז, ישראמקו, אבנר חיפושי נפט ודלק קידוחים, בדבר הפחתת תעריף הגז לחברת החשמל בישראל, כאשר לכל אחת מהתחזיות תהיה השפעה שונה על היקף ההכנסות של כל אחת מהן ושל המאגר עצמו.
כזכור, חברת החשמל והשותפות במאגר תמר חתמו על הסכם לאספקת גז טבעי במרץ 2012 למשך 15 שנה. היקף ההסכם מוערך בכ- 14 מיליארד דולר, ועד 23 מיליארד דולר. המועד למכירת הגז לחברת החשמל צפוי להתממש החל משנת 2021.

נחתם הסכם מימון פיננסי בין חברת נובל אנרג'י וארבעה בנקים

לאחרונה השלימה חברת נובל אנרג'י היוונית את הסגירה הפיננסית למימון לצורך פיתוח שדות הגז תנין וכריש. פיתוח שדות הגז, החל מסוף שנת 2020, צפוי להוות תחרות למאגרים תמר וליוויתן.
עסקת המימון, בהיקף של 1.275 מיליארד דולר, נחתמה מול ארבעה בנקים; בנק נטיקסיס אחראי על גיבוי פיננסי לצורך הבדיקות הטכניות של המאגרים ועל מתווה הפיתוח; מורגן סטנלי אחראי על הלוואות, אישורים והצד הלוגיסטי; סוסיטה ז'נרל אחראי על פעילות מחוץ לגבולות ישראל; ההסכם הרביעי נחתם מול בנק מקומי, בנק הפועלים.
לאור ההכרזה על סגירת המימון הפיננסית של חברת נובל אנרג'י, מערכים כי מועד תחילת פעילות המאגרים כריש ותנין תחל בסוף 2020 ועד לתחילת 2021. בכל מקרה, ההכרזה על מועד הפתיחה הסופי תצא בימים הקרובים.

נובל אנרג'י זוקפת לזכותה נקודת פתיחה מצוינת, כאשר הזמנת הציוד ופיתוח שדות הגז בוצעו בתקופה שבה הביקוש לציוד קידוחים היה נמוך באופן יחסי, ולכן זכתה למחירים טובים. עובדה זו תאפשר לה למכור את הגז במחיר נמוך יחסית. ההערכה היא כי תעריף הגז של חברת נובל אנרג'י יהיה כ- 4.2 דולר ליחידת חום.

בקרוב ההכרזה הרשמית על מועד הפקת הגז ממאגרי כריש ותנין

אסדת גז - מקדח

בנק הפועלים מצטרף למימון פיתוח מאגרי כריש ותנין, וחברת אנרג'יאן מוכנה לצאת לדרך

לאחר קביעת מקורות המימון לפיתוח מאגרי הפקת הגז כריש ותנין ההליכים הפיננסים צפויים להתגבש ולהיסגר עד לסוף חודש ינואר 2018. המימון יתחלק בין חמישה בנקים באופן שווה: בנק הפועלים, מורגן סטנלי, סיטי בנק, נטיקסיס וסוסייטה ג'נרל. מדובר במימון בגובה כולל של 1.25 מיליארד דולר.

בתום גיבוש תכנית המימון תצא הכרזה רשמית של חברת האנרגיה היוונית אנרג'יאן – בעלת המאגרים ומפעילת רישיונות החיפוש בהם – על מועד יריית הפתיחה לפיתוח המאגרים (FID). לצידה תצא גם הכרזה רשמית על תחילת מועד הפקת הגז מהמאגרים. הצפי לתחילת הפקת הגז הוא המחצית השנייה של שנת 2020.

חלוקת תחומי אחריות המימון בין חמשת הבנקים הגדולים

ההסכמות המתגבשות בשלב זה בין הבנק הישראלי לבין ארבעת הבנקים הזרים נוגעת לחלוקת נטל המימון, ומבוססות על פילוח אזורי האחריות לפי תחום והתמחות. על פי חלוקה זו בנק הפועלים יממן את פעילות החוף בצד הישראלי, בנק סוסייטה ג'נרל יממן את הפעילות שמחוץ לשטחי ישראל. סיטי בנק ונטיקסיס יממנו את כל הבדיקות הטכניות הנדרשות של המאגרים כמו גם את מתווה הפיתוח. בנק מורגן סטנלי יממן את הפעילות הלוגיסטית על כל גווניה הבירוקרטיים.

מפיתוח ועד להפקת גז טבעי

כזכור בשנת 2016, כחלק ממתווה הגז הממשלתי, רכשה חברת אנרג'יאן את מאגרי כריש ותנין מידי קבוצת דלק בסכום של 150 מיליון דולר וקביעת תמלוג של 9% מהמכירות. את שלבי התכנון ההנדסאי, הבנייה והפיתוח של מאגרי הגז הפקידה אנרג'יאן בידיה של חברת TechnipFMC. בסיום הבנייה תתחבר אנרג'יאן לשני מאגרים: מאגר תמר ומאגר לוויתן, ויחד יפעלו להקמת תשתית של צנרת להולכת הגז לחופי ישראל.

לקראת סוף 2017 דיווחה אנרג'יאן על סגירת חוזי הגז שלה, זאת לאחר שחתמה מול חברת רפק על הסכם אספקה בהיקף של קרוב ל-3 מיליארד מ"ק גז טבעי לאורך תקופה של 15 שנה. קודם לכן חתמה חוזי אספקה גם עם בזן, כיל ו-OPC. משקלול של כל החוזים עולה כי היקף המכירות הכולל של ארנרג'יאן צפוי להגיע לכ-75 מיליארד מ"ק גז טבעי, היקף מכירות שגבוה בכ-35% מפוטנציאל התפוקה עליו דווח במקור (בזמנו הוערך פוטנציאל התפוקה של כריש ותנין בכ-55 מיליארד מ"ק). היקף המכירות השנתי המוערך על בסיס חוזים אלה עומד על כ-4.1 מיליארד מ"ק.

מחיר הגז שנקבע בהסכמים נמוך בכ-20% מהמחיר שנקבע במתווה הגז הממשלתי בדצמבר 2015. אז הוגדר מחיר של 4.7 דולר ליחידת אנרגיה ואילו על פי ההסכמים הנוכחיים ישלמו החברות פחות מ-4 דולר ליחידה.